Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích phả hệ của một người nam mắc bệnh di truyền thấy b

Phân tích phả hệ của một người nam mắc bệnh di truyền thấy b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích phả hệ của một người nam mắc bệnh di truyền thấy bố mẹ anh ta không mắc bệnh , anh chị em khác bình thường nhưng một người con trai của người em gái bị mắc bệnh . Vợ các con trai và gái của anh ta đều bình thường . Anh ta có người cậu mắc bệnh tương tự . Bệnh di truyền này có khả năng cao nhất thuộc về loại nào ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phân tích quy luật di truyền trong phả hệ đó có các thành phần sau bị bệnh : người nam bị bệnh , người cậu của người nam và người cháu trai của người nam . 

Bố của người nam đó không bị bệnh →Gen bị bệnh không phải là gen nằm trên NST Y 

Bố mẹ của anh ta bình thường nhưng sinh ra anh ta bị bệnh →Gen bị bệnh là gen lặn 

Anh ta nhận gen bị bệnh từ mẹ , nhưng mẹ bình thường nên gen gây bệnh là gen lặn nằm trên NST giới tính X 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn