Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích số phận của người dân thuộc địa để thấy được

Phân tích số phận của người dân thuộc địa để thấy được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích số phận của người dân thuộc địa để thấy được sự tàn nhẫn, vô nhân đạo của thực dân Pháp.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào tác phẩm Thuế máu, phân tích.

Giải chi tiết:

Số phận của người dân thuộc địa

- Bị tước đoạt hết của cải, bị đánh đập, đối xử thô bỉ như đối với xúc vật.

- Người dân thuộc địa trở về vị trí hèn hạ ban đầu: giống người hạ đẳng, bẩn thỉu.

- Bị lừa dối, bị áp bức, bị đẩy vào tình cảnh túng quẫn.

- Là nạn nhân của chính sách cai trị tàn bạo, nham hiểm của Pháp.

à Lập luận phản bác, mâu thuẫn, trào phúng, câu hỏi tu từ, điệp từ: vô nhân đạo, tráo trở, tàn nhẫn.

Ý kiến của bạn