Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích trình tự nuclêôtit của cùng một loại gen ở các loà

Phân tích trình tự nuclêôtit của cùng một loại gen ở các loà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích trình tự nuclêôtit của cùng một loại gen ở các loài có thể cho ta biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương pháp xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài: Phân tích trình tự các aa của cùng một loại prôtêin hay trình tự các nuclêôtit của cùng một gen ở các loài khác nhau:

+ Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các aa hay trình tự các nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại.

+ Giải thích: Các loài vừa mới được tách ra từ một tổ tiên chung nên chưa đủ thời gian để CLTN phân hóa tạo ra những sai khác lớn về cấu trúc phân tử.

=> Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn