Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Phần  trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là

 Phần  trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Phần  trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là

 

 

 

 
 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Alanin : CH3CH(NH2)COOH

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn