Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong lysin là :

Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong lysin là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong lysin là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Lysin : H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH

=> %mO = 21,92%

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn