Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với

Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn