Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phân tử chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị

Phân tử chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn