Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420 000 Hệ

Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420 000 Hệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420 000. Hệ số polime hoá của PE là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Mắt xích của polietilen (PE) có công thức (-CH2-CH2-)n  (với n là hệ số polime hóa).


Từ PTK suy ra giá trị của n.

Giải chi tiết:

Mắt xích của polietilen (PE) có công thức (-CH2-CH2-)n

Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420 000 ⟹ 28n = 420 000 ⟹ n = 15 000.

Đáp án B

Ý kiến của bạn