Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tử nào sau đây được hình thành bằng liên kết ion:  

Phân tử nào sau đây được hình thành bằng liên kết ion:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử nào sau đây được hình thành bằng liên kết ion:

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Liên kết ion được hình thành bởi kim loại điển hình và phi kim điển hình

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn