Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tử xiclopropan có công thức cấu tạo như sauXiclopr

Phân tử xiclopropan có công thức cấu tạo như sauXiclopr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử xiclopropan có công thức cấu tạo như sau:

Xiclopropan có mạch cacbon thuộc loại nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào thuyết cấu tạo hóa học.

Giải chi tiết:

Công thức cấu tạo trên có mạch cacbon dạng  thuộc loại mạch vòng.

Đáp án B

 

Ý kiến của bạn