Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực

Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm giống nhau là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn