Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng điện phân dung dịch KCl không màng ngăn, ở nhiệt độ

Phản ứng điện phân dung dịch KCl không màng ngăn, ở nhiệt độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng điện phân dung dịch KCl không màng ngăn, ở nhiệt độ 70oC - 75oC được sử dụng đề điều chế


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khi điện phân dung dịch KCl không màng ngăn ở 70-75oC sẽ xảy ra :

     2KCl + 3H2O → KCl + KClO3 + 3H2

Đây là phương pháp dùng để điều chế KClO3

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn