Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phản ứng giữa C2H5OH với CH3</sub

Phản ứng giữa C2H5OH với CH3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn