Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng không làm giải phóng khí là

Phản ứng không làm giải phóng khí là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng không làm giải phóng khí là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : C:  CH3COOC2H5 + KOH  ->  CH3COOK + C2H5OH  Cả 2 sp đều là chất lỏng.           

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn