Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nào sau đây không đúng ?

Phản ứng nào sau đây không đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng không đúng là Fe3O4 + 8HI   FeI2 + 2FeI3 + 4H2O. Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn