Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa - k

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa - k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa - khử?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Giải chi tiết:

Phản ứng 6HNO3 + Fe2O3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O không phải là phản ứng oxi hóa - khử do không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Đáp án A

Ý kiến của bạn