Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nào sau đây là chính xác:            

Phản ứng nào sau đây là chính xác:            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây là chính xác:

           


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- F2 có tính oxi hóa rất mạnh có khả năng oxi hóa dễ dàng nước ở nhiệt độ thường tạo thành O2:

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

- Cl2, Br2, I2 phản ứng với nước:

Cl2 + H2O  HCl + HClO

Br2 + H2O  HBr + HBrO

I2 hầu như không tác dụng với H2O

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn