Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng phân hạch được thực hiện trong lò phản ứng hạt nhân

Phản ứng phân hạch được thực hiện trong lò phản ứng hạt nhân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng phân hạch được thực hiện trong lò phản ứng hạt nhân. Để đảm bảo hệ số nhân nơtrôn k = 1, người ta dùng các thanh điều khiển. Những thanh điều khiển có chứa:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn