Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng tạo ra muối sắt III sunfat là Sắt phản ứng với

Phản ứng tạo ra muối sắt III sunfat là Sắt phản ứng với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng tạo ra muối sắt (III) sunfat là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của sắt (T59 – SKG Hóa 9) và nội dung bài giảng: Tác dụng với axit, tác dụng với muối.

Giải chi tiết:

Đáp án A: H2SO4 đặc, nóng có tính OXH mạnh, sản phẩm tạo thành là muối sắt (III), sản phẩm khử khác H2 ( như SO2) và nước.

Đáp án B: Sản phẩm tạo thành là muối sắt (II).

Đáp án C: Sản phẩm tạo thành là muối sắt (II).

Đáp án D: Không xảy ra phản ứng vì sắt chỉ tác dụng được với muối của kim loại hoạt động kém hơn.

Đáp án A

Ý kiến của bạn