Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng trao đổi là:          

Phản ứng trao đổi là:          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng trao đổi là:

         


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng trao đổi là phản ứng giữa hợp chất với hợp chất mà trong đó chúng thay đổi thành phần của nhau cho nhau.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn