Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu không đúng là:

Phát biểu không đúng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu không đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

H2N-CH2-COOH3N-CH3 không phải là este

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn