Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu không đúng là

Phát biểu không đúng là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu không đúng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

C4H4,C4H2 không là ankin

B đúng vì C4H8 no có vòng 3 cạnh và vòng 4 cạnh

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn