Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào dưới đây là Đúng? Cho một đoạn dây dẫn mang d

Phát biểu nào dưới đây là Đúng? Cho một đoạn dây dẫn mang d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào dưới đây là Đúng?

Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinỏ ta thấy khi dây dẫn song song với các đường cảm ứng từ thì ỏ = 0, nên khi tăng cường độ dòng điện thì lực từ vẫn bằng không.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn