Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với quần thể tự phối?

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với quần thể tự phối?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với quần thể tự phối?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong quàn thể ngẫu phối tần số tương đối của các alen không thay đổi nhưng tỉ lệ dị hợp giảm dần, tỉ lệ đồng hợp tăng dần qua các thế hệ.

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn