Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào không đúng trong động cơ không đồng bộ ba

Phát biểu nào không đúng trong động cơ không đồng bộ ba

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào không đúng trong động cơ không đồng bộ ba pha?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Động cơ không đồng bộ ba pha là thíết bị chuyển hóa điện năng thành cơ năng có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và tác dụng của từ trường quay.


- Động cơ không đồng bộ ba pha có hai bộ phận chính:


+ Stato có ba cuộn dây giống nhau quấn trên ba lõi sắt bố trí lệch nhau (dfrac{1}{3}) vòng tròn.


+ Roto là một hình trụ tạo bởi nhiều lá thép mỏng ghép cách điện với nhau. Trong các rãnh xẻ ở mặt ngoài roto có đặt các thanh kim loại. Hai đầu mỗi thanh được nối vào các vành kim loại tạo thành 1 chiếc lồng. Lồng này cách điện với lõi thép và có tác dụng như nhiều khung dây đồng trục đặt lệch nhau. Roto nói trên được gọi là roto lồng sóc.


- Khi mắc các cuộn dây ở stato với nguồn điện ba pha, từ trường quay tạo thành có tốc độ góc bằng tần số góc của dòng điện. Từ trường quay tác dụng lên dòng điện cảm ứng trong các khung dây ở roto các momen lực làm roto quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

Giải chi tiết:

+ Động cơ không đồng bộ ba pha là thíết bị chuyển hóa điện năng thành cơ năng có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và tác dụng của từ trường quay

( Rightarrow ) B, D đúng.

+ Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha gồm có rô to và stato, trong đó, rô to của động cơ luôn quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay

( Rightarrow ) A đúng.

+ Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều ba pha của ba cuộn dây stato có tốc độ góc bằng tốc độ góc của dòng điện

( Rightarrow ) C sai

Chọn C.

Ý kiến của bạn