Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào không đúng?

Phát biểu nào không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau, cấu tạo khác nhau nhưng thực hiện những chức năng tương tự nhau.

Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hóa  hội tụ.

Do đó khi các loài có nhiều cơ quan tương tự giống nhau thì không phản ánh quan hệ họ hàng gần gũi nhưng thể hiện các hai loài có khả năng thích nghi với cùng một kiểu môi trường

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn