Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đâu nói sai về dao động tắt dần

Phát biểu nào sau đâu nói sai về dao động tắt dần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đâu nói sai về dao động tắt dần


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về dao động tắt dần

Dao động tắt dần là dao động có biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian. Lực cản càng lớn dao động tắt dần càng nhanh.

=> Phát biểu sai: Tần số dao động càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn