Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa các

 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu đúng là B

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn