Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây đúng về dòng năng lượng trong hệ sinh

Phát biểu nào sau đây đúng về dòng năng lượng trong hệ sinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng về dòng năng lượng trong hệ sinh thái?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án B sai vì năng lượng chỉ tạo thành dòng, không có sự tuần hoàn nên không diễn ra theo chu trình.

Phương án C sai vì mức độ tiêu hao hay hiệu suất sinh thái không có qui luật giảm dần theo bậc dinh dưỡng.

Phương án D sai vì chuỗi thức ăn dưới nước có hiệu suất chuyển hóa năng lượng cao hơn chuỗi thức ăn trên cạn

Năng lượng trong hệ sinh thái chuyển đổi lần lượt từ ánh sáng đến hóa năng đến nhiệt năng.

Phương án đúng là A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn