Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây đúng với tháp sinh thái?

Phát biểu nào sau đây đúng với tháp sinh thái?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng với tháp sinh thái?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tháp sinh khối, tháp số lượng không phải bao giờ cũng có đáy lớn, đỉnh hướng lên trên. Ví dụ: tháp sinh khối hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới vào mùa xuân.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn