Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng?    

Phát biểu nào sau đây không đúng?    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A, C, D đúng

B sai vì oxi chỉ bị nén trong điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn