Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự phân bố cá th

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự phân bố cá th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự phân bố cá thể của quần thể?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không đúng là D

Phân bố theo nhóm  xảy ra khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường và không có cạnh tranh gay gắt

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn