Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng về mối quan hệ hỗ trợ giữa

Phát biểu nào sau đây không đúng về mối quan hệ hỗ trợ giữa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương án A đúng, quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác và hội sinh.

- Phương án C đúng, quan hệ hợp tác và hội sinh có thể không mang tính thiết yếu đối với sự tồn tại của loài.

- Phương án D đúng, trong các mối quan hệ hỗ trợ, các loài đều không bị hại.

- Phương án B sai, trong quan hệ hội sinh, chỉ có một loài được lợi.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn