Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình hình thành loà

Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình hình thành loà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lý (hình thành loài khác khu vực địa lý)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Điều kiện địa lý cách ly chỉ giúp duy trì sự khác biệt vốn gen với quần thể gốc, còn chính sự phát sinh đột biến mới và sự tác động của chọn lọc tự nhiên mới là nguyên nhân tạo sự thay đổi tương ứng trên có thể sinh vật sao cho thích nghi nhất với môi trường sống

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn