Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về aminoaxit ?   

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về aminoaxit ?   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về aminoaxit ?

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. Sai, NH2CH2COOH, NH2CH(CH3)COOH … không làm đổi màu quỳ tím.

B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).

C. Amino axit là chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước vì tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.

Chọn D. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn