Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các phương pháp ch

 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các phương pháp ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các phương pháp chuyển gen vào động vật?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn