Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quan

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

    Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

    


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn