Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?        

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?        

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

              


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn