Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của sự cách

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của sự cách

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của sự cách li địa lý trong quá trình hình thành loài mới?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quá trình hình thành lòai mới thông qua con đường địa lí  là một quá trình lịch sử lâu dài  cần trải qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

B- sai vì còn có hình thành laoif bằng các li sinh thái , cách li tập tính , hình thành loài bằng đột biến lớn

C- Sai vì cách li địa lí chưa  đủ để  hình thành lời mới ví dụ như loài người

D- Sai , cách li địa lí không phảo là nhân tố tiến hóa , CLTN là nhân tố qui định hướng tiến hóa  của loài.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn