Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ tr

 Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho

     

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn