Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là đúng về các con đường hình thành lo

Phát biểu nào sau đây là đúng về các con đường hình thành lo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là đúng về các con đường hình thành loài?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương án A sai vì hình thành loài bằng con đường sinh thái thường xảy ra đối với những loài có ít có khả năng di chuyển.

- Phương án B sai hình thành loài bằng con đường địa lý thường xảy ra đối với những loài có khả năng phát tán mạnh.

- Phương án C đúng hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa diễn ra nhanh và có thể gặp ở cả ở các loài động vật bậc thấp và thực vật, hiếm gặp ở động vật bậc cao.

- Phương án D sai hình thành loài bằng con đường địa lý có thể xảy ra nhanh nếu có sự tham gia của yếu tố ngẫu nhiên.

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn