Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hiện tượng giao thoa

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hiện tượng giao thoa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

   Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy  ra khi hai sóng được tạo ra từ hai tâm sóng có các đặc điểm sau:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn