Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tháp sinh thá

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tháp sinh thá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tháp sinh thái?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không đúng là A

Ví dụ tháp số lượng : vật chủ - vật kí sinh, có dạng đáy nhỏ đỉnh lớn

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn