Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ưu thế lai?

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ưu thế lai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ưu thế lai?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để giải thích cho hiện tượng ưu thế lai, người ta đã đưa ra giả thuyết siêu trội

Nếu giả sử giải thích theo tác động cộng gộp thì tại sao lại không lấy dòng thuần có toàn bộ là alen trội (AABBDD…) hoặc toàn bộ là alen lặn – đây là các dòng có kiểu hình biểu hiện ở mức cao nhất trong tác động cộng gộp

Phát biểu không đúng là C.

Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn