Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện trường?

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện trường?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện trường?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điện trường xoáy là điện trường mà những đường sức là những đường kín bao quanh các đường cảm ứng từ

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn