Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc sử dụng các loạ

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc sử dụng các loạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc sử dụng các loại sóng vô tuyến?

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn