Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh tính chất hóa học c

Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh tính chất hóa học c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh tính chất hóa học của C2H2 và CH3CHO ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C2H2 phản ứng với AgNO3/NH3 là phản ứng oxi hóa tạo kết tủa Ag2C2

CH3CHO phản ứng tráng bạc khi có nhóm –CHO tạo ra Ag

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn