Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là <u>không đúng</u> khi nói về quá tr

Phát biểu nào sau đây là <u>không đúng</u> khi nói về quá tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hình thành loài không nhất thiết phải hình thành quần thể thích nghi.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn