Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Phát biểu nào sau đây sai?    

 Phát biểu nào sau đây sai?    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Phát biểu nào sau đây sai?

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Axit Acrylic : CH2=CHCOOH có 2 pi còn axit axetic có CH3COOH chỉ có 1 pi

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn