Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ    

Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sóng cơ không truyền được trong chân không.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn